Přejít na

O mně

Potřebujete zpracovat účetnictví nebo mzdy?
Potřebujete poradit v ekonomické, organizační či personální oblasti?

Je vaše odpověď alespoň na jednu z těchto otázek ANO, tak potom jste tady správně.

Nyní máte dvě možnosti:
 1. V sekci služby se podívejte na čem můžeme spolupracovat.
 2. Přejděte do sekce kontakty, kde najdete několik způsobů, jak mne můžete kontaktovat.

Jako fyzická osoba působím ve výše zmíněných oblastech od roku 1992. Mezi mé klienty patří převážně firmy a podnikatelé z Plzeňského a Karlovarského kraje, ale také některé společnosti se zahraniční účastí (viz. Reference). Pokud mne kontaktujete, rád s vámi prodiskutuji konkrétní možnosti vzájemné spolupráce.

Služby

Poradenství

Ekonomicko-daňové poradenství

 • Poskytování průběžného poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, vybraných pasáží obchodního zákoníku, občanského zákoníku, zákoníku práce a mezd
 • Informování o termínových povinnostech k jednotlivým druhům daní

Organizační a personální poradenství

 • Poskytování poradenství v oblasti organizace řízení
 • Poradenství o způsobech vyhledávání a získávání pracovníků

Účetní poradenství

 • Vedení účetnictví na účetních programech firmy MRP a pomoc při odstraňování problémů po telefonu
 • Zpracování interních směrnic o vedení účetnictví, oběhu účetních dokladů, odpisový plán, způsob oceňování majetku a zásob, zásady inventarizace
 • Informace o povinnostech účetní jednotky vyplývajících z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné

Ostatní poradenství

 • Pomoc při výběru hardware a účetního software
 • Zprostředkování účetního auditu, daňového poradenství
 • Zprostředkování reklamy, vč. propagace vaší firmy na internetu
 • Pomoc při zajišťování pojištění občanů a firem se zaměřením na Kooperativu a.s. a IPB pojišťovnu

Daňová evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní deník
 • Fakturace
 • Pomocné knihy
 • Kniha jízd
 • Hospodaření na zakázky i střediska
 • Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích

Účetnictví

 • Účetní deník
 • Hlavní kniha
 • Knihy analytické evidence
 • Fakturace
 • Pomocné knihy
 • Kniha jízd
 • Hospodaření na zakázky i střediska
 • Výsledovky, rozvahy, cash flow, předvahy

Mzdy

 • Zpracování mezd k výplatám
 • Vedení mzdových listů
 • Vedení perosnální agendy
 • Zpracování výkazů sociálního a zdravotního pojištění
 • Zaúčtování mezd
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
 • Vedení ELDZ
 • Roční vyúčtování daně vč. formuláře
 • Potvrzení o délce zaměstnání

Reference

Tuzemské firmy se zahraniční účastí

Euroknoflik s.r.o.
Ihro s.r.o.
Silog s.r.o.

Podnikatelé

Ing. Petr Bořil
Marek Štolba
MVDr. Mirko Pyskatý

Kontakty

Ing. Jaroslav Stoklasa
Na Voře 635/8
353 01, Mariánské Lázně
Tel: +420 602 440 884
stoklasaml@stoklasaml.cz